600-1500

Profil spoločnosti

Spoločnosť STK Complete Control, s.r.o. v Liptovskom Mikuláši začala svoju činnosť 3.1.2011.

Náplňou pracovnej činnosti je technická a emisná kontrola nákladných vozidiel. Vykonávame pravidelnú, opakovanú, administratívnu a zvláštnu technickú kontrolu. Z emisných kontrol vykonávame kontroly na všetky kategórie vozidiel so vznetovým motorom.