600-1430

Dôležité odkazy

Okresné riaditeľstvo PZ Liptovský Mikuláš
http://www.minv.sk/?okresne-riaditelstvo-pz-v-cadci-kopia-1

Ministerstvo dopravy SR
www.ministerstvodopravy.sk

Ministerstvo vnútra SR
www.minv.sk

Ústredný portál verejnej správy
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

Technická služba technických kontrol
www.testek.sk

Mesto Liptovsky Mikuláš
www.mikulas.sk