600-1430

Cenník poskytovaných služieb

Cenník platný od 01.08.2023.

I. Pravidelné technické kontroly

1 Nákladné, špeciálne, ťahače, autobusy kategórie - N2, N3, M2, M3 76,00 €
2 Prípojné vozidlá nad 750kg – O2, O3, O4 50,00 €
3 Prípojné vozidlá traktorov – R2, R3, R4 50,00 €
4 Traktory kategórie – T1, T2, T3, T4, T5 56,00 €
5 Osobné, trojkolky, štvorkolky - M1, N1, L5e, L7e 46,00 €
6 Motocykle, ľahké trojkolky, štvorkolky - L1e, L3e, L4e, L2e, L6e 30,00 €
7 Historické osobné vozidlá 73,00 €
8 Historické motocykle 43,00 €
9 Snežné skútre 36,00 €
10 Automaticky uznávané výnimky /USA a pod./ 500,00 €

II. Opakované a zvláštne technické kontroly

11 Opakovaná, zvláštna TK kategórií N2, N3, M2, M3 32,00 €
12 Opakovaná, zvláštna TK kategórií T1 - T5 30,00 €
13 Opakovaná, zvláštna TK kategórií O2, O3, O4, R2 – R4 30,00 €
14 Opakovaná, zvláštna TK kategórií M1, N1 25,00 €
15 Opakovaná TK z inej STK všetky kategórie 35,00 €
16 Opakovaná TK bez bŕzd všetky kategórie 10,00 €

III. Administratívna technická kontrola

21 Všetky kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3 17,00 €
22 Všetky kategórie O2, O3, O4, T, R, L 17,00 €

IV. Ostatné služby súvisiace s technickou kontrolou

33 Opis protokolu o KTS 5,00 €

V. Emisné kontroly pravidelné a zvláštne

41 Vozidlá kategórií N2, N3, M2, M3, T 51,00 €
42 Opakovaná, zvláštna EK kategórií N2, N3 24,00 €
43 Opakovaná, zvláštna EK kategórií M2, M3, T1 - T5 24,00 €
44 Vozidlá kategórií M1, N1 41,00 €
45 Vozidlá kategórií M1, N1 LPG, CNG, Hybrid 51,00 €

VI. Ostatné služby súvisiace s emisnou kontrolou

53 Administratívna EK 17,00 €
54 Opis protokolu o EK 5,00 €
23 TK zvláštna vozidlo s obmedzenou prevádzkou 40,00 €
24 TK zvláštna vozidlo s obm. prev. výjazd mimo STK 40,00 €
25 Dovoz jednotlivého vozidla 30,00 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH.