600-1430

Anketa spokojnosti

Vážený zákazník / zákazníčka

Cieľom spoločnosti STK Complete Control, s.r.o. je poskytovať čo najlepšie služby v čo najvyššej kvalite.

Na základe Vašich názorov a podnetov priebežne zlepšujeme poskytované služby.

Ďakujeme za Váš názor.

Ako ste spokojní s poskytovanými službami?

V prípade Vašej nespokojnosti uveďte dôvod , aby sme mohli prijať nápravné opatrenia.

Napíšte, čo by sme mohli urobiť pre zvýšenie Vašej spokojnosti?

Pokiaľ Váš námet vyžaduje odpoveď, prosíme Vás o vyplnenie Vášho mena a adresy alebo e-mailu v nižšie uvedenom formulári.