Novinky

14.03.2012: Povinné zaťaženie vozidiel kategórií M, N a O nad 3,5 t od 1.2.2012

viac informácií »

06.10.2010: Povinná výbava

Autolekárnička

viac informácií »

Dôležité odkazy

Okresné riaditeľstvo PZ Liptovský Mikuláš
http://www.minv.sk/?okresne-riaditelstvo-pz-v-cadci-kopia-1

Ministerstvo dopravy SR
www.ministerstvodopravy.sk

Ministerstvo vnútra SR
www.minv.sk

Ústredný portál verejnej správy
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

Technická služba technických kontrol
www.testek.sk

Mesto Liptovsky Mikuláš
www.mikulas.sk