Novinky

14.03.2012: Povinné zaťaženie vozidiel kategórií M, N a O nad 3,5 t od 1.2.2012

viac informácií »

06.10.2010: Povinná výbava

Autolekárnička

viac informácií »

Anketa spokojnosti

Vážený zákazník / zákazníčka

Cieľom spoločnosti STK Complete Control, s.r.o. je poskytovať čo najlepšie služby v čo najvyššej kvalite.

Na príjme STK (na pulte) je umiestnený dotazník spokojnosti zákazníka, ktorý môžete vyplniť a vhodiť do uzamknutej schránky, alebo využite možnosť rýchleho vyplnenia formulára na tejto stránke.

Na základe Vašich názorov a podnetov priebežne zlepšujeme poskytované služby.

Ďakujeme za Váš názor.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

Ako ste spokojní s poskytovanými službamiSPOKOJNOSŤNESPOKOJNOSŤ *
S čakacou dobou na zahájenie kontroly?
S prostredím príjmu a haly STK?
S prístupom pracovníčky na príjme STK?
S prístupom kontrolného technika STK?
S čistotou prac. odevov kontrolných technikov?
S objektívnosťou technickej kontroly?

Boli ste spokojní s vysvetlením prípadných zistených chýb na vozidle?

ÁNO NIE * Vozidlo bez chýb

Predpokladáte, že budúcu technickú kontrolu vykonáte opäť v našej stanici?

ÁNO NIE *

*) V prípade Vašej nespokojnosti uveďte dôvod , aby sme mohli prijať nápravné opatrenia.

Napíšte, čo by sme mohli urobiť pre zvýšenie Vašej spokojnosti?

Pokiaľ Váš námet vyžaduje odpoveď, prosíme Vás o vyplnenie Vášho mena a adresy alebo e-mailu v nižšie uvedenom formulári.

Meno:Adresa:E-mail: